Sanjaj. Ostvaruj. Budi.

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
H Life

FOKUS na…

Fokus na življenje izbalansiranim životom neka bude trajna težnja u novih 366 dana! Za početak 2020. iskoristiti ću citat koji sam iskopao u svom dnevniku, a čiji je autor Paulo Coelho… “Ako imaš prošlost kojom nisi zadovoljan, sada je trenutak da je zaboraviš. Zamisli neku novu priču o svom životu, i povjeruj u nju. Usredotoči …