Sanjaj.Ostvaruj.Budi./Dream.Achieve.Be.

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Hlifesytle GRINGO SHOP Savska 150
MJESTA

G R I N G O – zagrebačka adresa za kvalitetan styling

Ako potražite značenje riječi GRINGO na internetu pronaći ćete definiciju vezanu za kolokvijalni naziv u Južnoj Americi za turiste, odnosno sleng koji upotrebljavaju stanovnici zemalja španjolskog ili portugalskog govornog jezika za strance ili došljake… Ako pak potražite značenje riječi GRINGO usko vezano za Hrvatsku, za Zagreb doći ćete do adrese Savska 150.  GRINGO SHOP  Gringo shop …