Vladimira Spindler

Vuk je spreman povući se i svoje rane sam zacijeliti. Noći provesti zavijajući od boli, ali kad svane dan krenuti u nove avanture koje mu život sprema. Upravo takve sugovornike kao #vizualnivuk nastavljam tražiti.  Vladimira Spindler zasigurno je jedna od onih savršeno nesavršenih duša. Umjetnica. Njezin osmijeh diše Zagreb. Uvijek ju možete vidjeti biciklom u […]